Czym jest przemysł wydobywczy?

Przemysł wydobywczy popularnie zwany jest górnictwem i to właśnie pod tą nazwą jest częściej rozpoznawalny. Jednak bywa mylony, gdyż pod tym pojęciem ludzie bardzo często rozumieją jedynie wydobycie różnych typów węgla. Przedsiębiorstwa, które zajmują się wydobyciem surowców mineralnych określa się mianem kopalni. Najczęściej dzieli się je ze względu na metodę wydobycia. Górnictwo jest działem przemysłu zajmującym się wydobywaniem wielu surowców mineralnych i ich wstępnym przygotowaniem (kruszeniem, sortowaniem, wzbogacaniem) do zastosowania przez działy przemysłu przetwórczego.

http://sztandar.info Oferujemy na śląsku skup złomu Świętochłowice Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

Przygotowuje także surowce do ich bezpośredniego wykorzystania np. w gospodarstwach domowych. Wydobycie surowców mineralnych ma bardzo długą historię i sięga aż czasów prehistorycznych. Pierwsze kopalnie powstawały już 5 tysięcy lat przed naszą erą w Dolinie Timna, w południowej części dzisiejszego Izraela. Natomiast w latach 3900 – 1600 przed naszą erą działała kopalna w Krzemionkach oraz kopalnia soli w Hallstatt w dzisiejszej Austrii.