Historia Zakładu Górniczego Sobieski

Zakład Górniczy Sobieski jest kopalnią węgla kamiennego i znajduje się w Jaworznie.

Pierwsza kopalnia powstała w tej miejscowości w 1766 roku i początkowo stosowano metodę odkrywkową.

Jednak wraz ze wzrostem zapotrzebowania na węgiel zmieniono sposób wydobywania i zaczęto stosować metodę głębinową.

W 1838 roku Fryderyk Ludwik Westenholz uzyskał prawo własności na pola górnicze i tym samym rozpoczęły się poszukiwania rud żelaza.

Początkowo wykorzystywano metodę szybikową, jednak jakośc uzyskiwanego tak surowca była niska, więc w 1869 pola górnicze odkupił lwowski kupiec, Robert Dohms.

Przekładnie hydrauliczne. skup złomu Świętochłowice http://www.wostal.biz/skup-zlomu-swietochlowice.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

Po zakupie uzyskał on też prawo poszukiwania i eksploatacji węgla, zaczął też rozszerzać obszary górnicze.

W 1876 w Borach, dzisiejszej dzielnicy Jaworzna, zbudował zatrudniającą 82 pracowników kopalnię „Dohms”.

Kopalnia była dobrze wyposażona, a roczne wydobycie wynosiło w niej 12 tysięcy ton węgla.

Po śmierci Roberta Dohmsa kopalnię sprzedano jednej ze spółek akcyjnych, a dochód pozwolił na wybudowanie szybu „Sobieski”.

www.auraled.pl