Jak definiujemy przemysł?

Nie ulega wątpliwości, że z pojęciem przemysłu spotykamy się na co dzień.

Pojawia się on jako temat główny lub peryferyjny w rozmowach towarzyskich, w wiadomościach z kraju i ze świata, a także w publicznych debatach politycznych.

A czym tak naprawdę jest przemysł? Jak go definiujemy? Zgodnie z definicją, przemysł jest to dział prdukcji materialnej, w którym na dużą skalę odbywa się wydobywanie zasobów przyrody i dostosowywanie ich do potrzeb ludzi.

Proces ten odbywa się na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Ta bardzo ogólna definicja przemysłu wyznacza ponadto cztery jego funkcje, do których zalicza się funkcję produkcyjną, która obejmuje pozyskiwanie i przetwarzanie, funkcję społeczną, dzięki której tworzone są miejsca pracy, funkcję przestrzenną związaną z rozwojem miast oraz funkcję ekonomiczną opierającą się na produkcji różnorodnych dóbr.

W naszej ofercie znajdziesz chorągwie kościelne ręcznie zdobione druk fleksograficzny na folii

Nie ulega wątpliwości, że definicja przemysłu jest bardzo ogólna i obszerna, bowiem dotyczy on niezwykle rozbudowanej i prężnie rozwijającej się działalności, którą nie sposób ująć w sztywne ramy odporne na upływ czasu.

www.tisel.pl