Jakie dodatkowe kwalifikacje mogą zdobyć kierowcy samochodów ciężarowych?

Kierowca, podobnie jak i wielu innych profesjonalnych pracowników, może i powinien cały czas się szkolić i dokształcać w kwestiach związanych z jego zawodem. Może również zdobywać kwalifikacje, które pozwolą mu na urozmaicenie swojej pracy i zdobywanie lepiej płatnych oraz trudniejszych zleceń z firm zewnętrznych. Jeden z tego typu kursów to kurs ADR.

Na co on pozwala? Po jego ukończeniu kierowca zdobywa specjalne uprawnienia, które zezwalają mu na przewożenie towarów niebezpiecznych. Zalicza się do nich takie materiały jak paliwo, gazy czy wysokie kwoty pieniężne. Zdobycie tej kwalifikacji powinno być respektowane we wszystkich europejskich państwach.

Innym popularnym kursem jest HDS lublin. On uprawnia z kolei do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego. Jego ukończenie uprawnia kierowcę do przewozów towarów za pomocą dźwigu, a także samodzielne, bez żadnych dodatkowych urządzeń, ładowanie towaru za pomocą tegoż pojazdu.

niewidzialna wycieraczka