Kopalnie węgla kamiennego

KWK, czyli kopalnie węgla kamiennego są rodzajem kopalni, w których wydobywa się węgiel kamienny z podziemnych pokładów wykorzystując do tego metodę odkrywkową lub głębinową.

W Polsce kopalnie węgla kamiennego znajdują się na Górnym i Dolnym Śląsku, na Lubelszczyźnie oraz w Zagłębiu Dąbrowskim.

Polskie kopalnie węgla kamiennego zrzeszają się w grupach, holdingach oraz kompaniach węglowych.

Przykładem takiego zrzeszenia jest Katowicki Holding Węglowy SA, w jego skład wchodzą: KWK „Katowice”, KWK „Kleofas”, KWK „Murcki”, KWK „Mysłowice”, KWK „Śląsk”, KWK „Niwka-Modrzejów”, KWK „Wesoła”, KWK „Wieczorek”, KWK „Wujek”, KWK „Staszic”, KWK „Kazimierz-Juliusz”.

http://hidroma.pl/produkty/wciagarki/ Oferujemy na śląsku skup złomu Mikołów Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

W 1996 powstało „Katowice-Kleofas” w wyniku połączenia kopalni Katowice oraz kopalni Kleofas.

W tym samym roku KWK „Niwka-Modrzejów” oraz KWK „Kazimierz-Juliusz” przekształcono w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Trzy lata później postawiono w stan likwidacji KWK „Katowice-Kleofas” oraz KWK „Niwka-Modrzejów”.

W listopadzie 2004 roku, po zakończeniu wydobycia w KWK „Katowice–Kleofas” kopalnię przekazano SRK SA by zlikwidować zakład górniczy.

superstyle.pl