Nawigacja samolotowa Distance Measuring Equipment

Nawigacja jest niezbędnym elementem każdego samolotu. W tym zakresie bardzo popularna jest nawigacja Distance Measuring Equipment (DME). To radiowa pomoc nawigacyjna, która jest wykorzystywana przede wszystkim w lotnictwie cywilnym. DME pomaga pilotom określić fizyczną odległość pomiędzy samolotem a naziemną stacją.

Ten typ nawigacji działa w oparciu o system impulsowy. Stacja naziemna odbiera zapytania, które są wysyłane z samolotu i wysyła na nie odpowiedzi. Nawigacja odpowiada z opóźnieniem kilkudziesięciu mikrosekund, dzięki czemu odbiornik znajdujący się na pokładzie jest w stanie określić czas przebiegu sygnału w obie strony i wyznaczyć dzielącą obiekty odległość. Różne samoloty mając zamontowaną nawigację DME będą wysyłać zapytania ze zróżnicowaną częstotliwością.

Jest to konieczne dlatego, ponieważ gdyby samoloty nadawały sygnał na tej samej częstotliwości to odbierałyby ze stacji odpowiedzi skierowane nie do nich, ale do innych samolotów.

www.xbox-zone.pl