Opieka dla niepełnosprawnych w ramach ubezpieczenia

Osoby niepełnosprawne bardzo często potrzebują opieki całodobowej najczęściej sprawują je osoby bliskie z rodziny. Potrzebna jest nie tylko obecność, ale również rehabilitacja w związku z tym taka pomoc świadczona jest przez instytucje państwowe, dzięki czemu jest ona darmowa.

W związku z tym, że osób niepełnosprawnych jest wiele bardzo często pomoc rehabilitantów czy pielęgniarzy jest bardzo ograniczona czasowo (na przykład kilka razy w miesiącu). Taka sytuacja doprowadza do tego, że opiekunowie i rodzice osób niepełnosprawnych sami uczą się jak rehabilitować chorego lub szukają takiej opieki prywatnie.

Powstają placówki tworzone nie rzadko przez samych rodziców niepełnosprawnych ci pomagają sobie nawzajem. Tego rodzaju placówki oraz fundacje tworzone są z różnego rodzaju darowizn, datków, ale coraz częściej dofinansowane są z budżetu państwa, dzięki czemu opiekunowie osób niepełnosprawnych nie muszą za taką pomoc płacić.

Obserwując opiekę medyczną można zauważyć wiele zmian, niemniej jednak nie jest ona jeszcze na poziomie innych krajów europejskich.