Owijanie towarów

Częstą praktyką stosowaną przez producentów żywności, ale również wielu innych wyrobów, jest owijanie gotowych towarów…