Przemysł zbrojeniowy

Przemysł będący działem gospodarki przetwórczej koncentruje się przede wszystkim na wydobywaniu surowców i przetwarzaniu ich zgodnie z zapotrzebowaniem, według zasad podziału pracy i z użyciem odpowiednich maszyn.

Wostal http://www.wostal.biz/ skup złomu i surowców wtórnych

W wyniku trzeciej rewolucji przemysłowej, która miała swój początek w połowie XX wieku rozwinęły się liczne gałęzie przemysłu, w tym przemysł zbrojeniowy.

Przemysł zbrojeniowy to sektor gospodarki związany przede wszystkim z produkcją amunicji i broni, jednakże w jego ramach wyróżnia się liczne specjalistyczne działy, które obejmują między innymi wojskowe zaklady lotnicze i samochodowe oraz stocznie.

Obecnie polski przemysł zbrojeniowy koncentruje się przede wszystkim na transferze nowych technologii do krajowego przemysłu oraz umocnieniu współpracy między centralnymi ośrodkami polskiej gospodarki, takimi jak wojsko i przemysł.

Nie ulega wątpliwości, że w przemysł zbrojeniowy jest sektorem gospodarki ważnym i perspektywicznym, dlatego też jest to dział, który stara się wdrażać jak najwięcej nowych technologii oraz korzystać z doświadczenia innych sektorów gospodarki.