Renesans przemysłu tekstylnego

Przemysł tekstylny, zwany także włókiennicznym, ma wielowiekową tradycję, jednakże w ostatnich latach następuje jego ponowny rozwój, który sprawia, że ten dział gospodarki staje się niezwykle nowoczesny i perspektywiczny, produkując dobrej jakości wyroby i nieustannie poszerzając swoje możliwości przetwórcze. Przemysł tekstylny jest to gałąź przemysłu lekkiego zajmująca się przetwórstwem surowców na włókna, tkaniny, dzianiny.

Do kategorii przemysłu tekstylnego zalicza się więc przemysł bawełniany, wełniany, dziany, jednwabny i lniany, wśród ktorych prym pod względem tempa rozwoju wiedzie bez wątpienia przemysł bawełniany, który zwłaszcza w Polsce, rozwija się w ostatniej dekadzie sukcesywnie i prężnie, dając wysokiej klasy wyroby, znane nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Nie ulega wątpliwości, że przemysł tekstylny przeżywa aktualnie renesans, przez co mimo jego wielowiekowych tradycji, zaliczyć możemy go do nowoczesnych gałęzi przemysłu XXI wieku, które wytwarzają wysokiej klasy produkty przy użyciu najnowszych technologii.