Umowa przewozu

W wielu przypadkach zawierana jest umowa przewozu. Zalicza się ona do umów cywilnoprawnych o charakterze handlowym. Oznacza to, że przynajmniej jedna ze stron występuje jako przedsiębiorca. Sporządzając umowę przewoźnik zobowiązuje się do wywiązania się z obowiązku przewiezienia rzeczy, osób lub zwierząt. Za taką usługę otrzymuje ustalone wynagrodzenie. Jedną ze stron umowy jest przewoźnik, a drugą z kolei pasażer. Przewoźnik świadczy swoje usługi jako przedsiębiorca.

Umowa przewozu może dotyczyć więcej stron, zwłaszcza jeśli w przewozie bierze udział większa liczba przewoźników. Jednym z najistotniejszych dokumentów podczas świadczenia usługi jest list przewozowy. Każda firma przewozowa zobowiązana jest do jego posiadania. Podczas sporządzania umowy trzeba uwzględnić kilka aspektów. Należy do nich m.in. trasa przewozu, wynagrodzenie przewoźnika oraz podmiot przewozu.

Umowa zwiększa bezpieczeństwo usługi przewozowej oraz reguluje wszystkie kwestie prawne związane z jej wykonaniem.

www.fratiminoricalabria.org