Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia wcześniej istniało jako Kopalnia Węgla Kamiennego Silesia.

Obecnie jest dużą spółką zajmującą się wydobywaniem węgla kamiennego.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia działa w Czechowicach – Dziedzicach i obecnie należy dużej czeskiej spółki.

Mniejszymi udziałowcami spółki są natomiast pracownicy kopalni.

przecinarki do płytek skup złomu Ruda Śląska http://www.wostal.biz/skup-zlomu-ruda-slaska.php Wostal – skup surowców wtórnych i złomu

W grudniu 2009 roku przedsiębiorstwo przejęło od Kompanii Węglowej ruch Silesia Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze – Silesia oraz rozpoczęło przygotowania do eksploatacji węgla.

Wydobycie węgla kamiennego wstrzymano na krótki czas, po czym wznowiono je ponownie w kwietniu 2012 roku.

Od 2012 roku Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia zajmuje się głównie produkcją węgla kamiennego dla sektora energetycznego, prowadzi przy tym jednak nadal sprzedaż detaliczną.

Poza węglem kamiennym do sprzedaży trafia także kamień przeznaczony do celów budowlanych oraz gaz kopalniany.

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia jest jednym z liderów jeżeli chodzi o dostawców węgla dla sektora energetycznego.

www.zaawansowanenawozy.pl