Przemysł środków transportu

Przemysł, czyli dział produkcji materialnej, w którym surowce dostosowuje się do potrzeb ludzi podlega nieustannej ewolucji, która zwłaszcza od lat 50.

XX wieku postępuje bardzo dynamicznie.

W wyniku rozwoju przemysłu powstają nowe jego gałęzie, do których bez wątpienia zaliczyć możemy przemysł środków transportu.

A czym się charakteryzuje ta gałąź przemysłu? Przemysł środków transportu to dział przemysłu elektromaszynowego, pośród którego rozróżnia się takie podsektory, jak przemysł samochodowy, lotniczy i stoczniowy, a także zakłady taboru kolejowego.

W tym sektorze przemysłu działania koncentrują się na całym procesie produkcyjny, począwszy od fazy projetownia, przez produkcję, a na sprzedaży objętej marketingowym wsparciem kończąc.

Nie ulega wątpliwości, że przemysł środków transportu jest wyjściem naprzeciw potrzebom współczesnego świata, w którym ze względu na rozwijającą się infrastrukturę i otwartość, ludzie pragną niezależności i całkowitej mobilności.

www.fczoovetitbilisi.net