Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Rehabilitacja to ćwiczenia skierowane do osób chorych nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale do tych szczególnie i z większą częstotliwością. Osoby niepełnosprawne powinny być rehabilitowane systematycznie, ponieważ tylko systematyka jest w stanie zahamować postęp choroby a w nielicznych przypadkach nawet ją cofnąć.

Gdzie niepełnosprawni mogą skorzystać z rehabilitacji? Najczęściej przy szpitalach oraz w przychodniach, ale coraz częściej w prywatnych placówkach. Rehabilitacja powinna być dostosowana do konkretnego schorzenia i prowadzona przez doświadczone osoby, które brakiem umiejętności nie doprowadzają do pogorszenia stanu chorego.

W przypadku osób przewlekle chorych bardzo często część rehabilitacji wykonywana jest przez bliskich i opiekunów zostają oni odpowiednio przeszkoleni, w jaki sposób ją prowadzić. Dzięki temu chory może wykonywać ćwiczenia w różnych godzinach oczywiście nie oznacza to, że ta specjalistyczna pomoc nie jest już potrzebna, – bo jest jak najbardziej.

Chodzi tylko o możliwie największą częstotliwość.