Zajęcia dla dorosłych niepełnosprawnych

Niepełnosprawność to bardzo ogólne pojęcie, może dotyczyć tej wrodzonej lub nabytej poprzez wypadek, uraz dodatkowo może być fizyczna lub intelektualna. W zależności od rodzaju niepełnosprawności różne są rodzaje zajęć oraz ćwiczeń.

Nie bez znaczenia jest również to czy osoba niepełnosprawna jest dzieckiem czy dorosłym. Nie jest jednoznaczne z czy łatwiej organizować zajęcia dla dzieci czy dorosłych.

Najważniejsze jest to by osoby, które przebywają cały czas z osobą chorą posiadały odpowiednią wiedzę na temat choroby jak reagować w sytuacjach kryzysowych, gdzie udać się po pomoc. Do niedawna można powiedzieć, że osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami byli pozostawieni sami, dziś to się zmienia coraz więcej powstaje placówek i świetlic, na których osoby niepełnosprawne mogą ćwiczyć czasem nawet pracować.

Zmienia się podejście do osób niepełnosprawnych również w przypadku zatrudnienia. Może trochę na drodze „przekupstwa” w formie dofinansowań, ale dzięki niemu zmienia się postawa i priorytet podczas zatrudniania pracownika.